Falkens venner

FALKENS VENNERFormål

Falkens Venner er en frivillig støtteforening til Rideklubben FalkenForeningens formålsparagraffer i vedtægterne er:


  1. Ved sammenkomster, arrangementer og lignende, at knytte medlemmerne nærmere hinanden


  1. At yde såvel moralsk som økonomisk støtte til Rideklubben Falken samt ved passende lejligheder at yde opmuntring og lignende til klubbens aktive medlemmer.


Bliv medlem for kun 100 kroner om året

– og støt en god sag. Det giver resultat…… Rideklubben har bl.a. fået spejlene i ridehuset, dommer-pavillonen og pølsevognen betalt af Falkens Venner.


Indmeldelse til Falkens Venner

sker ved indbetaling af kr. 100,00 til konto nr. 2276 7554-374-233, samt oplysning om navn, adresse, e-mail og telefonnummer sendes til falkensvenner@live.dk.


Man kan som medlem af støtteforeningen, på lige fod med øvrige medlemmer af rideklubben, deltage i alle arrangementer, hvor hesten ikke er et nødvendigt redskab.


Man kan også som støtteforeningsmedlem deltage aktivt i et af rideklubbens udvalg.


Aktiviteter i Falkens Venner:


  • Kaffe/the-hygge sammenkomster med forskellige faglige emner, med foredrag, seminar, video mv.
  • Diverse ture til fælles udflugtsmål
  • Fester og fællesspisninger
  • Lotteri, bankospil, loppemarked
  • …. Kun fantasien sætter grænser


Kom gerne med gode ideer til aktiviteter vi kan tage op


Kontakt:

Formand

Birgitte Carlsen

 

Tlf. 26208442 

mail: horsenaes@live.dk


FAK medlemskab

Følg Falkens venner på

Facebook