Falkens historie

Historie


Rideklubben Falkens Historie

Forfatter: Knud Nielsen, o.a.

FAK medlemskab

Rideklubben ”Falken” blev stiftet i 1944 under navnet ”Ølsted og Omegns Rideklub”.


Der var allerede rundt om i Nordsjælland stiftet rideklubber bl.a. Græsted Rideklub, Rideklubben Skjoldungen i Ølstykke og Helsinge Rideklub.


En lille kreds af ride-interesserede startede så Ølsted og Omegns Rideklub. Den første bestyrelse bestod af 3 medlemmer, nemlig E. Obbekjær, Fru Løfberg og Poul Jørgensen.


En annonce blev sat i den lokale avis om at rideklubben var startet og man påbegyndte rideundervisning på en lille plads man havde lejet af Kalkstensfabrikken, senere kendt som Gasbetonfabrikken.


Som ridelære havde man antaget H.T.Hansen fra Hillerød. H.T.Hansen var pensioneret Overofficiant fra Gardehusarregimentet i Næstved. Han havde slået sig ned i Hillerød og drev der privat rideskole. Midt i Helsingørsgade ind gennem en port helt nede ved Slotssøen i en kælder havde han sin stald med plads til 10 til 12 heste.


Rideundervisningen foregik dels i det gamle ridehus på Sandviggård, dels i den gamle, nu nedlagte maskinhal, som lå på hjørnet af Frederiksgade og Nordstensvej. Det tilhørte maskinhandler Bohn Jensen.


Med spænding så man nu hen til, hvor meget tilslutning der ville blive til den nyoprettede rideklub. Men ca.  30 ryttere kom og fulgte undervisningen den første sommer. Nu var det jo sådan, at man på det tidspunkt ikke havde egentlige rideheste. Det var heste, som til daglig gjorde arbejdet i landbruget. Men når forårsarbejdet var fra hånde omkring 1. maj, så var der ca. 3 måneder til høst og i den periode var det udmærket at bruge hesten til denne fritidsfornøjelse. Det var jo forskellige slags heste der blev brugt, ligesom sadler, gjorde, trenser osv. var meget forskellige, men man tog det bedste man havde.

 

Året  efter, i 1945, flyttede man ridebanen til Ølsted Bakker. Her var en lille kommunal plads, hvor skolebørnene gik op og spillede bold af forskellig slags. Kommunen stillede denne plads til rådighed. H.T.Hansen var stadig ridelærer og han kom troligt 2 aftener om ugen fra Hillerød, enten på cykel eller med toget. Som tidligere nævnt havde H.T. været befalingsmand ved Gardehusarregimentet og jeg tvivler på om de, som har været rekrut under ham nogensinde glemmer ham. I den civile undervisning var han lidt mere afdæmpet, men meget kontant og ind imellem ret saftig i sine kommandoer.

 

I denne sommer 1945 afholdes det første ridestævne på en græsmark bag Ølsted Mejeri. Man begyndte med en opvisning i Kvadrilleridning, hvorefter der blev konkurreret i Ringridning, Kugleridning, Gymkana, En hest for lidt, Travløb, Masterløb med efterfølgende kaffebord, præmieuddeling og bal bagefter. Det var det første ridestævne og derfor var der ting man ikke havde taget højde for. Blandt andet viste det sig, at man havde tildelt flere præmier end man havde til rådighed. Obbekjær, som forestod præmieuddelingen, måtte flere gange trække en tier frem af tegnebogen.


I 1946 startede ridningen igen i Ølsted Bakker, men tilslutningen var blevet lidt dårligere og langt den overvejende del af rytterne kom fra Sigerslev, Strø og Strølille og heriblandt var døtrene fra Garbogård, Inge og Else. En dag havde de en hilsen med fra deres far, at hvis Rideklubben var interesseret, ville han gerne stille jord til rådighed til ridebane. Dette tilbud tog man med tak imod.

 

Ridningen blev flyttet til Garbogård og H.T.Hansen var stadig ridelæreren. Denne sommer blev der afholdt ridestævne på Garbogård og denne gang inviterede man de andre naboklubber til at deltage. En tradition blev hermed indført, som har holdt sig i mange år og som stadigvæk er en spændende begivenhed på Old Boys Plan.


Ridningen fortsatte år efter år og navnet var stadig Ølsted og Omegns Rideklub. Men da det nu foregik i et helt andet sogn, og der ingen ryttere kom fra Ølsted mere, snakkede man meget om at give klubben et nyt navn. Der blev indkaldt til et møde, jeg husker ikke nøjagtigt hvornår, men i sidste halvdel af halvtredserne. Alle var enige om, at klubben skulle have et nyt navn, men man var knap så enige om, hvad det skulle være. Der var forslag om Sigerslev Rideklub, Strø Holbo Herreds Rideklub, og endelig var der Rideklubben Falken. Dette sidste navn var affødt af, af der i Gardehusarregimentets Regimentsemblem indgår en Falk. Da Gardehusarregimentet står som eksponent for ridning og omgang med heste, var det dette navn man enedes om og som klubben stadigvæk hedder.

 

Ridningen fortsatte år efter år på Garbogård. Forskellige ridelærer har undervist rytterne, H.T.Hansen, Robert Johansen, som var grundlægger af Ballerup Rideskole, Peter Christensen, som var købmand i Strø, Gdr. Johannes Olsen, Følholm Strø. De sidste to var uddannet ved Gardehusarregimentet i Næstved.


Nå vi nåede til Ridestævnet skete det, at pladsen hvor undervisningen foregik ikke var stor nok. Så måtte vi ud i sognet og finde en græsmark der var stor nok til et sådant arrangement. Der kan jeg nævne steder vi har været: Ejner Pedersen, Raagaard, Laurits Hansen, Sigerslevgaard, Alfred Mortensen, Hyldegaard, m.fl.  Som dommere havde vi også nogle gode stabile og seriøse mennesker, som var villige til at stille op: Steffen Hansen, Brydegaard, Ejner Pedersen, Raagaard og Carl Christensen, Hartegaard. Udover disse ridestævner, hvor vi samarbejdede med de andre nordsjællandske rideklubber, var der De Samvirkende Sjællandske Landbo Køre og Rideforeninger som sammenkaldte alle de sjællandske rideklubber til et stort stævne på Charlottenlund Travbane hver sommer. Her deltog 8 ryttere fra hver klub, hvor man så dystede i kvadrilleridning, springning og stafetspringning.


Et andet stort ridestævne, som jeg vil nævne blev afholdt i Hillerød i 1947. Det var kommet i stand igennem vores gode berider H.T.Hansen. I Hillerød var den rideklub, som bestemt ikke kunne kaldes en landrideklub, men det var folk fra byen, forretningsfolk, som havde dannet denne klub. De heste de havde var deciderede rideheste, vel mest af Hannoveraner og Fuldblodstype.


Disse mennesker syntes det kunne være interessant at arrangere et stort stævne, hvor alle landrideklubberne i Nordsjælland blev inviteret. Det vil sige medlemmer fra Horns Herred Rideklub, Rideklubben Skjoldungen Ølstykke, Ølsted og Omegns Rideklub, Helsinge Rideklub, Græsted Rideklub og Borsholm Rideklub. Det var et stævne som strakte sig over en lørdag og søndag. Der var dressurridning med enkeltmandsstart om lørdagen, noget helt nyt på det tidspunkt. Ikke færre end 70 ryttere var tilmeldt dette stævne, og vi kunne glæde os over, at vinderen af dressurklassen kom fra vores klub, nemlig Harald Jacobsen, Holstrupgaard i Grimstrup. Om søndagen var det så springkonkurrencer der blev afviklet.

 

Som konklusion på de ting jeg har bevæget mig rundt i, vil jeg gerne fremhæve de oplevelser vi havde: Samværet med hestene, en masse utrolig dejlige kammerater, og når klubberne imellem inviterede til ridestævne, så kom vi ikke i Landrover og trailer. Vi kom ridende langs landevejen eller et par af hestene var sændt for stadsvognen og bagi sad andre ryttere og holdt deres heste som travede bag vognen. Når stævnet så var slut, var der fest og dans og når det så var tid at drage hjemad var der ingen brug for lys på vognen, for nu var den nye dag begyndt.


i begyndelsen af 1990 flyttede Rideklubben Falken til Hestevang, under Hanne og René Hartz som sammen med en masse frivillige igennem årene har lagt stor energi i at bibevare klubben. I 2017 har Hanne og René overdraget Hestevang til Maiken og Morten Cavling Arendrup.


I 2018 flyttede Fideklubben Fakĺken til Skævinge Pony Rideskole.

Her har klubben mulighed for at tilbyde rideskole undervisning, i hyggelige omgivelser